Lög FFA

Lög Ferðafélags Akureyrar

 

1. gr.               Félagið heitir Ferðafélag Akureyrar (skammstafað FFA). Félagssvæðið er Akureyri og nágrenni.

 

2. gr.              Félagið er áhugamannafélag og vill stuðla að ferðalögum um Ísland, einkum Norðurland.

 

3. gr.              Félagið er deild í Ferðafélagi Íslands en starfar sjálfstætt og hefur sjálfstæðan fjárhag. En helmingur árgjalds rennur í sjóð Ferðafélags Íslands. Innan Ferðafélags Akureyrar má stofna deildir með sérstök áhugamál, s.s. unglingadeild, fjallgöngudeild, o.s.frv.

 

4. gr.              Stjórn FFA skipa 5 menn; formaður, varaformaður, ritari, féhirðir og meðstjórnandi.  Formaður skal kosinn sérstaklega, árlega. Aðrir félagsmenn skulu kosnir á tveggja ára fresti, 2 í hvert sinn, og skipta þeir með sér verkum. Þó skal kjósa 3 menn ef annar þeirra sem situr í stjórn er kosinn formaður. Í varastjórn séu 2 menn kosnir árlega og sitja þeir stjórnarfundi, en hafa þar aðeins atkvæðisrétt í forföllum aðalmanna. Stjórnin skipar nefndir eftir þörfum.

 

5. gr.              Aðalfund skal halda fyrir marslok ár hvert. Þá skal stjórn félagsins leggja fram starfsskýrslu og endurskoðaða reikninga. Þá skal og kjósa í stjórn, varastjórn, 2 endurskoðendur, 1 til vara og skjalavörð. Aðra félagsfundi heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, en er skyld til þess ef 25 félagsmenn æskja þess skriflega. Félagsfundir teljast lögmætir ef þeir eru boðaðir með viku fyrirvara í blöðum eða útvarpi. Atkvæðisrétt hafa allir fullgildir meðlimir félagsins.  Til lagabreytinga þarf samþykki meirihluta félaga á aðalfundi.  Stjórn félagsins ákveður árgjald.

 

6. gr.              Til undirbúnings aðalfundar ár hvert skal starfa uppstillingarnefnd skipuð formönnum nefnda FFA. Nefndin gerir tillögur til aðalfundar um menn í stjórn og varastjórn, ásamt tveimur endurskoðendum og einum til vara auk eins skjalavarðar. Einnig geri nefndin tillögur til stjórnar um skipan fólks í nefndir félagsins fyrir komandi starfsár.

 

7. gr.              Verði félaginu slitið, skal eignum þess ráðstafað til hliðstæðs félags á Norðurlandi, Ferðafélags Íslands eða annarra deilda þess.

 

8. gr.              Að öðru leyti en hér er ákveðið gilda lög Ferðafélags Íslands.

 

Samþykkt á aðalfundi Ferðafélags Akureyrar þann 9.  mars 1996.